Vieta, kur satiekas draugi un jautrība!

Kids Arena ir izklaides parks Jelgavā visai ģimenei ar ballīšu telpām, lielo spēļu atrakciju, Nindzjas parku un Mazuļu zonu, kas aizrauj un atstāj neaizmirstamas emocijas. Pie mums arī garda kafija un uzkodas!

85b6570d-6229-4aba-960b-6662c959406c

NOTEIKUMI UN BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Turpmāk atbildēts uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Kids Arena parku. Dažās aktivitātēs piemēroti papildu drošības un uzvedības noteikumi. Apmeklētāji ar tiem tiek iepazīstināti un instruēti, kad ierodas parkā.

Vai ir speciāli noteikumi dažādām vecuma grupām?

Bērniem vecumā no 1 līdz 16 gadiem, ieskaitot, jābūt pieaugušā pavadībā, lai ienāktu parkā, taču bērnus var atstāt parkā bez pieaugušā uzraudzības no 8 gadu vecuma ieskaitot, ja viņu pavadošais pieaugušais paraksta rakstisku atļauju. Bērni 17 gadu vecumā var ierasties un uzturēties parkā vieni paši, bet viņiem jāuzrāda viņu vecāku (audžuvecāku) parakstīts Atbildības uzņemšanās dokuments.

Vai ir speciāli noteikumi apmeklētājiem ar kustību traucējumiem?

Apmeklētāji ar kustību traucējumiem drīkst apmeklēt Kids Arena parku tikai tādu pieaugušo pavadībā, kuri spēj pienācīgi un profesionāli parūpēties par viņiem.

Apmeklētāju atbildība

Iegādājoties biļeti, apmeklētājs apliecina, ka ir iepazīstināts ar izklaides parka Kids Arena noteikumiem un uzņemas pilnu atbildību par to ievērošanu. Atbildība par jaunākajiem apmeklētājiem jāuzņemas viņu vecākiem (audžuvecākiem).

Bērnu uzraudzīšana

Izklaides parkā Kids Arena netiek sniegti bērnu uzraudzīšanas pakalpojumi. Vecākiem vai audžuvecākiem ir jārūpējas par viņu jaunāko bērnu uzraudzīšanu un drošību.

 
Vai vecākam, kas pavada bērnu, ir jāpērk biļete?

Nē, līdz diviem vecākiem, kas pavada bērnu, atsevišķa ieejas biļete nav jāpērk.

Ģērbšanās etiķete apmeklētājiem

APMEKLĒTĀJA APĢĒRBS

Kids Arena parkā nav atļauts uzturēties un spēlēties apavos vai basām kājām. Obligāti ir nepieciešams velkāt zeķītes ar gumijas pretslīdes zolīti. Šādas, spēlēm piemērotas zeķītes, iespējams iegādāties izklaides parkā Kids Arena. Apģērbu un apavus var atstāt garderobē.

Apmeklētāju veselības stāvoklis

Kategoriski aizliegts apmeklēt izklaides parku saslimšanas gadījumā vai ar saslimšanas simptomiem. Personām ar kustību vai veselību traucējumiem, nepieciešams saprātīgi apsvērt iespējas spēlēties atrakciju parkā.

Negadījumi

Savainojumu vai negadījumu gadījumā lūdzam nekavējoties informēt izklaides parka personālu. Ārkārtas situācijās lūdzam nekavējoties zvanīt 112.

 
Aizliegumi

Stingri aizliegts apmeklēt parku esot narkotiku, alkohola vai citu vielu ietekmē.

Nevienā izklaides vietā nav pieļaujama pārtika un dzērieni. Ēdināšanai atvēlēta speciāla zona.

Aizliegti jebkādi asi vai plīstoši priekšmeti.

Jebkuras trešās personas var sniegt savus pakalpojumus tikai ar Kids Arena parka vadītāja rakstisku piekrišanu.

Kids Arena parkā nav atļauts uzturēties un spēlēties apavos vai basām kājām.

Parka noteikumu neievērošana

Ja apmeklētājs, nepienācīgi uzvedoties, pastāvīgi neievēros noteikumus, ignorēs brīdinājumus vai izraisīs nelabvēlīgus apstākļus citu apmeklētāju drošai izklaidei parkā, Kids Arena personālam ir tiesības lūgt noteikumu pārkāpējam pamest izklaides zonu, bez tiesībām atgriezties tajā. Šādā gadījumā neizmantotais laiks netiks kompensēts un nauda netiks atmaksāta.

 
Kids Arena personāls

Kids Arena personāls atbild par aprīkojumu, rūpējas par vispārēju kārtību un apmeklētāju instruēšanu. Ja jums nepieciešama jebkāda viņu palīdzība, nekavējoties vērsieties pie darbiniekiem, kuri valkā speciālus Kids Arena krekliņus.

Filmēšana un fotografēšana

Sabiedrisku pasākumu laikā jūs var filmēt vai fotografēt. Ja jūs tam nepiekrītat un pamanāt, ka tiekat filmēts vai fotografēts, jums ir tiesības lūgt nepublicēt šādu materiālu.

Izklaides zonā apmeklētājiem ir atļauts filmēt un fotografēt pasākumus un pašu zonu TIKAI nekomerciālos nolūkos un, izvairoties ietvert kadrā atpazīstamas personas, ja vien viņas nav tam devušas piekrišanu.

Videonovērošana

Personu un mantu drošības dēļ Kids Arena parka izklaides zonā nepārtraukti tiek veikta videonovērošana. Ieraksti tiek saglabāti ne ilgāk kā 90 dienas.

Atmaksāšanas politika

Nauda par iegādātām precēm un / vai pakalpojumiem netiek atmaksāta. Tomēr, katru gadījumu izskatot atsevišķi, mēs varam piedāvāt citas preces un / vai pakalpojumus apmaiņā pret summu, kas samaksāta par iegādātajām precēm un / vai pakalpojumiem.

Bieži uzdoti jautājumi par ballīšu istabām un to noteikumiem

Svinības vienā no mūsu dzimšanas dienu svinību telpām? Lūdzam iepazīties ar dzimšanas dienu svinību noteikumiem un izlasīt dzimšanas dienu svinību telpas noteikumus un bieži uzdotus jautājumus.